Ética e estética de Arturo Noguerol Buján

O investigador Fernando Román vén de publicar o libro Ética e estética de Arturo Noguerol Buján, unha obra na que afonda na vida e na obra do intelectual ourensán coa recuperación de quince cartas escritas por Noguerol cando estivo na cadea, o expediente militar que o liberaba de “causas de culpabilidade” e moitos aspectos e materiais inéditos que foi recompilando ó longo de varios anos de traballo de investigación.

© 2009 - TDLOU